Koostöö EASiga

veebruar 5, 2020

Fenster Alumiinium viis koostöös Columbus Eestiga läbi digidiagnostika
projekti 2019/2020. Projekti eesmärgiks oli koostada Fenster Alumiiniumi
digitaalse arengu visioon ja tegevuskava. Projekti tulemusena tuvastati
parendamist vajavad valdkonnad ning pakuti välja arendustegevuste teekaart.
Läbiviidud projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium läbi Digidiagnostika meetme.