EAS Arenguprogram

aprill 23, 2020

Fenster Alumiinium AS alustas ettevõtte arenguprogrammi koostöös Ettevõtte Arendus Sihtasutusega.

EAS Arenguprogrammi 1 etapp näeb ette aastateks 2020-2021 luua ettevõttele lisandväärtust
ja arendab uusi tooteid ning loob juurde uusi töökohti.

Vaatamatta eriolukorrale maailmas läheb Fenster Alumiinium edasi ettevõtte arenguprogrammiga kuna peab seda väga oluliseks.