EU53867 Fensteri arenguprogramm aastani 2021

aprill 23, 2020

Fenster Alumiinium AS alustas ettevõtte arenguprogrammi koostöös Ettevõtte Arendus Sihtasutusega ja Euroopa RegionaalarenguFondiga. Fenster Alumiinium AS eesmärkide hulkka arendusprogrammi raames on tõsta 5 aasta jooksul käivet ja expordi mahtu 2 korda. Samuti toob Fenster Alumiinium AS turule suuremõõtmelised elemendid ja viib ellu elementide tootmise.Uute toodetega siseneb ettevõte kõrghoonete turule.
Toetuse suurus on 325 125,00 Eurot

EAS Arenguprogrammi 1 etapp näeb ette aastateks 2020-2021 luua ettevõttele lisandväärtust
ja arendab uusi tooteid ning loob juurde uusi töökohti.

Vaatamatta eriolukorrale maailmas läheb Fenster Alumiinium edasi ettevõtte arenguprogrammiga kuna peab seda väga oluliseks.